Kauppatieteellisiä kaikuja

Kauppatieteellisiä Kaikuja -verkkojulkaisun tarkoituksena on edistää tieteellisen tiedon saatavuutta ja levittää tutkimustietoa kauppatieteellisestä alasta ja sen uusista avauksista kaikille kiinnostuneille (mm. tutkijat ja muut toimijat sekä poliittiset ja liike-elämän päättäjät). Julkaisu edustaa tasapuolisesti kaikkia kauppatieteen eri aloja ja yliopistoja, ja osallistuu suomalaiseen yhteiskunnalliseen ja/tai liikkeenjohdolliseen keskusteluun. Artikkelit ovat suomenkielisiä 2-3 sivun mittaisia Harvard Business Review -tyylisiä juttuja, jotka

• perustuvat korkeatasoisessa tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistuun tai sellaiseen hyväksyttyyn artikkeliin,

• perustuvat väitöskirjaan tai lektioon,

• toimitusneuvosto on erillisen harkinnan perusteella hyväksynyt tai kutsunut kirjoitettavaksi.

29.04.2020

Liiketoimintamalli luo liiketoiminnan perustan

Liiketoimintamallit ovat olleet liiketaloustieteessä aktiivisen tutkimuksen kohteena viime vuosina. Tätä teemaa olen tutkinut toukokuussa 2019...

Lue lisää »

29.04.2020

Globaalit markkinapaikat muokkaavat nyt voimakkaasti kaupan alaa

Tässä artikkelissa paneudutaan maailman tunnetuimpiin globaaleihin markkinapaikkoihin ja niiden toimintaan. Artikkeli perustuu lähes kolme vuo...

Lue lisää »

29.04.2020

Kauppatieteellisiä kaikuja 1/2020

Tervetuloa lukemaan Kauppatieteellisen yhdistyksen uusinta Kauppatieteellisiä Kaikuja -verkkojulkaisua. Yhdistyksen tavoitteena on toimia yhdy...

Lue lisää »

29.04.2020

Asiakkaan ostopolut digitaalisen transformaation kohteena

Digitaalinen transformaatio tarkoittaa liiketoiminnan, liiketoimintamallien ja organisaatioiden perustavanlaatuista muutosta digitaalisten tek...

Lue lisää »

29.04.2020

Asiakasarvo ja digiajan ostoperusteet

Kaupan digimurros on ollut jo yli vuosikymmenen sekä johtajien että tutkijoiden agendalla. Usein pessimistisemmät näkemykset korostavat verkko...

Lue lisää »

20.04.2020

Organisaatiokulttuurin rooli transformaatiossa, yrityskaupan integraatiovaiheessa sekä integroidun projektiallianssin kehitys- ja implementointivaiheissa

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa pinnan alla, mutta syvällisissä muutostilanteissa vedet sekoittuvat ja organisaatiokulttuurin rooli tulee näky...

Lue lisää »