Kauppatieteellisiä keskusteluja

Kauppatieteellisiä keskusteluja -tarkoituksena on luoda alusta kauppatieteen alaa käsitteleville blogeille ja lyhyille kirjoituksille ja edistää näin kauppatieteellistä ajankohtaista keskustelua sekä suomeksi että ruotsiksi.

Alustalle tarkoitetut kirjoitukset pyydetään lähettämään Kauppatieteelliselle yhdistykselle yhdistyksen sähköpostilla.

26.02.2024

Virheet kotiintoimituksissa vaarantavat verkkokauppojen palvelukokemuksen

Viimeistään viimeisen kahden vuoden aikana ruoan verkkokauppa on tehnyt Suomessakin merkittävän läpimurron. Ruoan verkkokaupasta on tullut mon...

Lue lisää »

22.02.2024

Globaalit markkinapaikat ovat kohdanneet yllättäviä vaikeuksia edetessään uusille markkina-alueille

Viime vuosina on puhuttu paljon globaaleista markkinapaikoista ja niiden ripeästä kasvusta eri maissa ja markkina-alueilla. Markkinapaikat ova...

Lue lisää »

19.02.2024

Kustannuksilla on ollut poikkeuksellinen rooli asiakasdatan käytön yleistymisessä

Asiakasdatalla on ollut kasvava rooli kaupan palveluiden kehittymisessä viimeisten vuosien aikana. Siinä missä suomalainen kauppa on perinteis...

Lue lisää »

15.02.2024

Digitalisaatio vaikuttaa laajasti kaupan alan liiketoiminta- ja ansaintamalleihin ja on muuttanut kaupan perinteisiä toimintatapoja kuluttajien kanssa

Kauppa on käynyt läpi suuria muutoksia viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Nämä muutokset ovat olleet erityisesti nopeasti kehittyneen dig...

Lue lisää »

14.10.2023

Hyvä halpaa, huono kallista

Lääkäripula Suomessa on puhuttu lääkäripulasta, koska osassa terveyskeskusten lääkäriviroista ei ole ollut lääkäreitä (1). Tuoreimman tilaston...

Lue lisää »

14.10.2023

Tarvitseeko organisaatio yksiselitteisiä vastauksia? – Toiminta epävarmassa maailmantilanteessa vaatii ristiriitojen hyväksymistä

Johtajan ilmaistaessa ambivalenssin, ristiriitaisia tunteita tai ajatuksia, hänet nähdään helposti heikkona. Nykytutkimus kuitenkin korostaa a...

Lue lisää »

13.10.2023

Miksi yrittäjät ovat keskimääräistä onnellisempia?

Useissa akateemisissa tutkimuksissa on tehty kiinnostava havainto, että yrittäjät ovat keskivertoa onnellisempia ja tyytyväisempiä omaan elämä...

Lue lisää »

15.12.2022

Lisää jatkokoulutusta ja jatkokoulutusyhteistyötä

Suomen yliopistojen rehtorineuvoston puheenjohtaja Jukka Kola ja toiminnanjohtaja Tanja Risikko julkaisivat merkittävän kirjoituksen Tohtorien...

Lue lisää »

03.11.2022

Kauppatieteellisestä kehittämisestä

Haluan kiittää emeritusprofessori Uolevi Lehtisen ansiokasta keskustelunavausta ”Kauppatieteellinen kehittäminen nousukauteen”, jossa hä...

Lue lisää »

10.09.2022

Kauppatieteellinen kehittäminen nousukauteen

Aalto-yliopiston päättäjät ovat kokeneet hyödylliseksi kerätä videohaastatteluin henkilöhistoriaa ja varsinkin kauppatieteiden historia- ja tu...

Lue lisää »

07.04.2022

Kauppatieteiden merkitys Suomelle

Monipuolisesti menestynyt suomalainen yhteiskunta on samalla sisäisesti moniongelmainen. Vaestö ikääntyy nopeasti, työmarkkinat ovat jäykät ja...

Lue lisää »

23.01.2022

KATAJA – kauppatieteellisen jatkokoulutusyhteistyön menestystarina ja tulevaisuus

Emeritusprofessori Uolevi Lehtinen, KATAJAN perustajaAssociate Professor Johanna Frésén, KATAJAN johtajaProfessori Juha-Pekka Kallunki, KATAJA...

Lue lisää »