Kauppatieteellisiä keskusteluja

Kauppatieteellisiä keskusteluja -tarkoituksena on luoda alusta kauppatieteen alaa käsitteleville blogeille ja lyhyille kirjoituksille ja edistää näin kauppatieteellistä ajankohtaista keskustelua sekä suomeksi että ruotsiksi.

Alustalle tarkoitetut kirjoitukset pyydetään lähettämään Kauppatieteelliselle yhdistykselle yhdistyksen sähköpostilla.

10.09.2022

Kauppatieteellinen kehittäminen nousukauteen

Aalto-yliopiston päättäjät ovat kokeneet hyödylliseksi kerätä videohaastatteluin henkilöhistoriaa ja varsinkin kauppatieteiden historia- ja tu...

Lue lisää »

07.04.2022

Kauppatieteiden merkitys Suomelle

Monipuolisesti menestynyt suomalainen yhteiskunta on samalla sisäisesti moniongelmainen. Vaestö ikääntyy nopeasti, työmarkkinat ovat jäykät ja...

Lue lisää »

23.01.2022

KATAJA – kauppatieteellisen jatkokoulutusyhteistyön menestystarina ja tulevaisuus

Emeritusprofessori Uolevi Lehtinen, KATAJAN perustajaAssociate Professor Johanna Frésén, KATAJAN johtajaProfessori Juha-Pekka Kallunki, KATAJA...

Lue lisää »